Gå til innhold Gå til søk

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg undersøke om jeg står oppført i manntallet, hvordan foregår forhåndsstemming og hvor kan jeg stemme på valgdagen? Dette og mer får du svar på her.

Manntall
Hvordan kan jeg undersøke om jeg står oppført i manntallet?
Manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Ringerike bibliotek og Servicetorget i slutten av juli.

Valgkort
Hva er et valgkort? Når skal jeg bruke det?
Et valgkort inneholder personlig informasjon om hvor og når du skal stemme på valgdagen. Ringerike kommune sender ut valgkort til alle velgere.

Vi oppfordrer alle til å ha med valgkort om du skal forhåndsstemme i et valglokale eller avgi stemme på valgdagen. Det er altså ikke krav om at du må ha med valgkort når du skal avgi stemme, men det letter arbeidet til valgfunksjonærene om du har det med.


Legitimasjon
Hvorfor må jeg vise legitimasjon når jeg stemmer?
Alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Forslaget vil sikre at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.


Om jeg ikke skal stemme i Ringerike?
Jeg er stemmeberettiget i Ringerike, men skal avlegge forhåndstemme ett annet sted. Hvordan får jeg tak i stemmesedler for Buskerud fylke? 

Alle godkjente valglister  legges ut på Kommunal og regionaldepartementets hjemmeside i løpet av juni.

Forhåndsstemming 
Hvor stemmer jeg om jeg ikke kan stemme i mitt valglokale på valgdagen?

Om du er stemmeberettiget i en annen kommune enn i den kommunen du tenker å avlegge stemme, må du forhåndsstemme. Du må ha med valgkort og legitimasjon. Forhåndstemmesteder er Servicetorget, Kuben senter og Ringerike bibliotek.

Er du stemmeberettiget i Ringerike kommune, men ønsker på valgdagen å avgi stemme i et annet valglokale enn det som står oppført på valgkortet er det helt greit. Valgkort og legitimasjon må tas med.

 

Hvordan foregår forhåndstemming?
Prosedyren for forhåndstemming er noe annerledes enn om du avgir stemme på selve valgdagen.

Ved forhåndsstemming blir stemmeseddelen lagt i en stemmeseddelkonvolutt, som så legges i en ny konvolutt sammen med valgkortet. Ved opptelling blir valgkortene og stemmesedlene skilt før opptelling av stemmene starter. Det er derfor ikke mulig for noen å se hva en person har stemt.

 

Hvordan avlegge stemme om jeg er for syk til å ta meg til et valglokale?
Stemmeberettigede som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Dette kalles ambulerende stemmegivning.


Når kan jeg forhåndstemme?
Du kan forhåndsstemme i Norge i perioden 10. august til 8. september.

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli til 2. september. Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker frem til kommunen din innen 11. september  kl. 2100. 

 

Tidlig-stemmegiving
Det er mulig for velgere å kunne avgi stemme innriks fra 1. juli, såkalt tidligstemme. Det vil være mulig å tidligstemme fram til og med 9. august, det vil si fram til den ordinære forhåndsstemmegivingen starter 10. august.


Ordningen er hjemlet i valgsoven §8-1 fjerde ledd:
4) Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Tidlig-stemmegiving er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen.

Velgeren kan henvende seg til Servicetorget i Ringerike kommune og be om å få stemme. Henvendelsen kan være skriftlig eller muntlig. 

 

Stemming på valgdagene 10. og 11. september

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?
På valgdagen må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. På valgkortet ditt vil det stå adresse og åpningstid for valglokalet i den valgkretsen du tilhører. Ved å følge med på Ringerike kommunes valgsider på Internett og annonsering i pressen vil du få informasjon om alle steder i kommunen du kan stemme på valgdagen og åpningstider. Du kan stemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen.

Publisert
04.03.2013
Sist endret
19.04.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf. 32 11 74 00

Send e-post til
valgstyrets sekretariat
 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk