Gå til innhold Gå til søk

Valgkalender for publikum

Her finner du oversikt over de viktigste hendelsene og datoene frem mot valgdagene 10. og 11. september.

30. juni:
Frist for endringer i manntallet.
Manntallsført i kommunen er de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen denne datoen.

Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av særlige forhold. (Valgforskriften § 1) Valgstyret skal oppdatere manntallet i henhold til § 1 så langt opp til valgdagen som mulig, med sikte på å få flest mulig ført inn i rett manntall. (Valgforskriften § 2)

1. juli:
Forhåndsstemmegivningen utenriks starter (inkludert Svalbard og Jan Mayen). Det åpnes også for tidligstemmegiving. Stemmested er Ringerike rådhus.

Ca. 16. juli
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn.
Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

10. august:
Forhåndsstemmegivningen innenriks starter
Valgstyret kunngjør tid og sted for forhåndstemmingen i forkant.

2. september:
Siste frist for å avgi forhåndstemme utenriks (inkludert Svalbard og Jan Mayen)

6. september:
Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning.
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som på grunnlag av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på annen måte, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Frist for søknad om ambulerende stemmegivning er i år torsdag 5. september kl. 1500.

8. september:
Siste frist for å avgi forhåndsstemme.
Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen 12. september kl. 17.00

Søndag 10. og mandag 11. september:
VALGDAGENE

Åpningstiden for valglokalene er:

  • Søndag 10. september  kl. 14.00 - 19.00. 
    NB! Det er kun Veien og Ullerål krets som har valgting søndag.
  • Mandag 11. september kl. 09.00 - 21.00.
Publisert
04.06.2017
Sist endret
29.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf. 32 11 74 00

Send e-post til
valgstyrets sekretariat
 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk