Gå til innhold Gå til søk

Ringeriksregionen og andre samarbeidsforum

Ringerike kommune er med i to regionråd og en samarbeidsallianse.

Rådet for Ringeriksregionen

Rådet for Ringeriksregionen  er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner. 

Innovasjonsløft - Ringerike er et stort prosjekt i regionrådets regi. Hovedmål for Innovajonsløft er at inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon innen utgangen av 2019. Innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen

Ringeriksregionen:

  • Felles bo og arbeidsmarked
  • Felles regionhovedstad og studentby
  • Sentral beliggenhet og korte avstander
  • Fjorder, elver og ”Marka-områder”
  • Unik og felles historie (konger, eventyr, grus, glass, skog)

Karriéresenteret i Buskerud

Karriere Buskerud organiserer fire karrieresentere i Buskerud. Du finner oss i Drammen, Hønefoss, Gol og Kongsberg. På nettstedet til karriéresenteret kan du finne informasjon om utdanning og yrke.

Vestregionen
Vestregionen er navnet på det omfattende frivillige regionale samarbeidet mellom de 15 kommunene rett vest for Oslo, samt fylkeskommunene i Akershus og Buskerud. Du finner mer informasjon om Vestregionen i menyen til venstre.

 

 

Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionenmål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Alliansen består av 79 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Publisert
09.11.2010
Sist endret
23.05.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk