Gå til innhold Gå til søk

Ikke måk snø ut i veien!

Vi oppfordrer alle til å ikke måke snø fra privat eiendom ut i veien eller på gangvei eller fortau.

Snø fra private gårdsrom, plasser og innkjørsler skal ligge på egen eiendom. Det er forbudt å måke snø ut i offentlig vei- og gangarealer.

Det er veldig uheldig at flere private huseiere legger snø fra egen eiendom i kjørebanen, på offentlig vei og fortau, når det har snødd.
Hvis det faller så mye nedbør at man ikke får plass på egen eiendom, kan man i verste fall bli nødt til å kjøre bort snøen, eventuelt få hjelp til å gjøre det.

Farlig for myke trafikanter og personer med bevegelses- eller synshemminger

Det gjør det vanskelig, både for kjørende og myke trafikanter, å komme frem. Hindringene kan være årsak til farlige trafikksituasjoner og ulykker, spesielt farlig blir det i værsituasjoner som nå, med mildvær og påfølgende kulde da snøen blir hard som is. Gående med god bevegelse og balanse kan klare å tråkke over haugene, men det lar seg ikke gjøre å komme frem for personer med bevegelshemninger og synshemninger. 

Fremkomlighet og trafikksikkerhet prioriteres

Når det gjelder måking av snø fra offentlig vei og over på eiendommer langs veien må man ta hensyn til hvor viktig det er for fellesskapet at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren. De ulempene som naboen til veien påføres, anses som et nødvendig onde for at veien skal holdes kjørbar. Trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene må prioriteres høyt. Redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter er ikke gunstig for noen - heller ikke for grunneierne langs veien. Det er derfor aktuelt å frese snøen ut til siden og inn på privat grunn for å unngå stadig trangere kjørebaner. 

Snøfresing enkelte steder

I forbindelse med den store nedbørsmengden som har vært i det siste er det behov for å rydde enkelte veier med snøfres. Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

Publisert
26.01.2018
Sist endret
26.01.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk