431 Områderegulering Hønefoss fastsatt planprogram - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fastsatt planprogram for områderegulering Hønefoss

8. mars vedtok kommunestyret planprogram for områderegulering Hønefoss. Planprogrammet sier hva som skal gjøres i det videre planarbeidet og presenterer også en framdriftsplan for dette.

Planprogrammet for områderegulering Hønefoss (plan 431) legger opp til vedtak av planen august 2019.  

Planprogrammet redegjør for:

  • Mandat, hensikt og målsetninger for planarbeidet
  • Rammer og premisser for planarbeidet
  • Beskrivelse av dagens situasjon
  • Sentrale tema i planarbeidet
  • Forslag til utredningsprogram
  • Planprosess og framdrift

 

Planprogrammet skal ligge til grunn for videre planarbeid og utredninger i arbeidet med områderegulering for Hønefoss.

Hensikten er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss sentrum skal utvikles. Det er fire hovedmålsetninger/tema:

  •  Kollektivknutepunktet i Hønefoss– bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering– og tilknytning til jernbanestasjonen
  • Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
  • Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
  • Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Mer informasjon om områderegulering Hønefoss finner du her.

Publisert
14.03.2018
Sist endret
09.04.2018

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk