Gå til innhold Gå til søk

Bente Elsrud Anfinnsen et tilsatt som klima- og miljøsjef

Bente Elsrud Anfinnsen er tilsatt som klima- og miljøsjef i den nye strategi- og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune.

Bente Elsrud Anfinnsen er 37 år og kommer nå fra stillingen som seniorrådgiver i Regelrådet. Hun har tidligere blant annet jobbet med fornybar energi og vann- og arealforvaltning i Olje- og energidepartementet og med klimatiltak innen transport og energi i Miljødirektoratet. I Miljødirektoratet ledet hun blant annet arbeidet med å utarbeide veiledning til kommuner innen klima- og energiplanlegging 

- Vi er veldig fornøyd med at Bente Elsrud Anfinnsen har takket ja til denne stillingen og vi ser frem til at hun begynner hos oss.

 - Vi har lenge hatt behov for å øke fagkompetansen innen dette strategisk viktige området. Det får vi nå gjort og vi har store forventinger til at den nye klima- og miljøsjefen skal legge til rette for gjennomføringen av gode og bærekraftige strategier som skal følges opp i det daglige, sier rådmann Tore Isaksen.

 - Jeg gleder meg til å ta fatt i jobben som klima- og miljøsjef. Ringerike kommune står foran en spennende tid med mange viktige strategivalg. Ringeriksbanen, ny E16 og befolkningsvekst gir viktige utfordringer og muligheter. Samtidig lever vi i en spennende tidsepoke med omstilling til et samfunn med lavere klimagassutslipp. Valgene som tas nå vil få betydning for både trivsel, velferd, klima, naturmangfold og nærmiljø i kommunen vår i tiår og århundrer fremover, sier Anfinnsen.

-Jeg synes det blir utrolig spennende og givende å få være med å forme kommunens strategi og praktiske arbeid innen klima- og miljøsatsing, næringsutvikling og byplanlegging, fortsetter hun. Dette er tre viktige områder som bør sees i sammenheng og som kan ha gode synergier. For eksempel vil et levende sentrum med spisesteder, tjenester, gode boområder og arbeidsplasser som er godt knyttet sammen av gang- og sykkelveier og kollektivtransport, både skape trivsel og redusere bilkøer og utslipp, sier Anfinnsen.

Ringerike kommune har allerede mange dyktige fagpersoner og enheter som jobber med tema som er viktige for klima- og miljø. Jeg gleder meg til å samarbeide med nye kollegaer på kryss og tvers i kommunens avdelinger og enheter. Det blir viktig i tillegg til klimaarbeidet å beholde oppmerksomhet på andre miljøhensyn, herunder vannkvalitet, lokal luftkvalitet, frilufts- og naturområder og grøntstruktur. Jeg ønsker også å være en utadrettet klima- og miljøsjef. Jeg mener at god dialog med innbyggere og samarbeid med næringsliv, regional og statlig forvaltning og interesseorganisasjoner er avgjørende for å oppnå gode resultater, avslutter Anfinnsen

Bente Elsrud Anfinnsen tiltrer stillingen 1. september.

Publisert
01.06.2018
Sist endret
01.06.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk