Gå til innhold Gå til søk

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 kommer sendes i dag over til departementet før den blir offentliggjort på mandag. I etterkant av dette blir planen sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget med konsekvensutredningen er planlagt oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. februar.  Oversendelsen vil inneholde en mengde utredninger, fagrapporter og vurderinger.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er planmyndighet siden dette er en statlig reguleringsplan. I de fleste tilfeller er kommunen med kommunestyret planmyndighet, men Ringerike kommunestyre anmodet Staten om å ta ansvar som planmyndighet for denne planen.

KMD skal sette seg inn i planforslaget og deretter beslutte om og når planen skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det er forventet at høringsperioden vil bli i vår. Fristen for å avgi uttalelse skal være minst seks uker, men i store saker er det ikke uvanlig med lengre frist.

I høringsperioden blir det arrangert åpne folkemøter og kontordager hvor alle berørte kan få informasjon og snakke direkte med planleggerne. Kommunen vil også ha en aktiv rolle i høringsperioden.

Alle innbyggere, foreninger, grunneiere, kommuner, fylkeskommuner, andre myndigheter og departementer kan sende inn sine synspunkter på planforslaget. Etter høringsperioden vil planleggerne oppsummere det som er kommet inn av innspill, og eventuelt justere planen. Planen sendes deretter til KMD for andregangsbehandling. Departementet vil gjennomgå høringsuttalelsene og planleggernes vurderinger før planmyndigheten vil gjøre en endelig beslutning hvor de fastsetter reguleringsplanen. Etter dette vil planen være juridisk bindende.

Publisert
09.02.2018
Sist endret
09.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk