Gå til innhold Gå til søk

Godt økonomisk resultat for 2017

Ringerike kommune hadde også i 2017 et svært godt økonomisk resultat. Regnskapet som i dag leveres til revisjon viser et resultat på 55,2 millioner kroner i regnskapsmessig mindreforbruk. Dette er 37,1 millioner kroner bedre enn budsjettert.

Det gode resultatet skyldes i stor grad økte skatteinntekter og rammetilskudd i kombinasjon med bedre avkastning på Fossefondet enn budsjettert. Det gode resultatet har også sammenheng med en svært god virksomhets- og økonomistyring i hele organisasjonen.

Ringerike kommune har i løpet av de siste årene arbeidet målrettet for å styrke økonomien og etablere gode tjenester tilpasset de økonomiske rammene. Dette ser vi nå gode resultater av og Ringerike kommune har nå nødvendig handlingsrom for å gjennomføre investeringer for modernisering og vekst.

Regnskapstall for 2017

 

2017 Regnskap

2017 rev. Budsjett

 

-55 174 052

-37 784

Folkevalgte og revisjon

10 333 535

9 920 308

Administrasjon og fellesutgifter

104 302 973

101 150 657

Barnehage

188 775 834

191 972 774

Grunnskole

297 168 906

292 747 466

Spesielle tiltak barn og unge

165 501 994

168 766 913

Kulturtjenesten

25 288 114

28 125 545

Helse og omsorg

641 600 817

635 910 282

Samfunn

127 129 367

123 010 811

Avsetninger, overføringer

-89 622 693

-77 333 539

Skatt og rammetilskudd

-1 598 306 258

-1 574 945 000

Finans

72 653 359

100 636 000

Publisert
07.02.2018
Sist endret
07.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk