Gå til innhold Gå til søk

Høring av forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 legger Bane NOR og Statens Vegvesen ut forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning til offentlig ettersyn.

Offentlige etater, organisasjoner, berørte grunneiere og naboer er tilskrevet direkte.

Planforslaget legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorvei fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang-/ sykkelveg, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og motorveg.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn (høring) i tidsrommet 19. april til 24. juni 2018.

Forslaget til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er tilgjengelig som papirutgave på:

  • Servicetorget Ringerike rådhus, Hønefoss og Ringerike bibliotek

Elektroniske dokumenter ligger på Fellesprosjektets hjemmeside.

I tillegg vil reguleringsplanen ligge tilgjengelig i en elektronisk kartløsning på Fellesprosjektets hjemmeside, se nettadressen over.

Det vil bli avholdt folkemøter og åpne kontordager på følgende dager:

  • Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen (gamle kinoen), Hønefoss,  onsdag 2. mai kl. 18.30
  • Åpen kontordag i Fossveien 9,  Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9-17
  • Åpen kontordag i Fossveien 9,  Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15-21
Publisert
19.04.2018
Sist endret
19.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk