Gå til innhold Gå til søk

Inger Kammerud er tilsatt som byplansjef

Inger Kammerud er tilsatt som byplansjef i den nye strategi- og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune.

 

 Inger Kammerud er 57 år og kommer nå fra stillingen som seniorrådgiver og prosjektleder i Jernbanedirektoratet. Hun har tidligere blant annet jobbet som kommunalsjef i Lunner kommune og som senioringeniør og prosjektleder i Statens vegvesen. 

- Vi er veldig fornøyd med at Inger Kammerud har takket ja til denne stillingen. Og vi er helt sikre på at dette er den beste kandidaten til å fylle rollen som byplansjef i den nye avdelingen, sier rådmann Tore Isaksen. 

Som byplansjef vil Inger Kammerud få det overordnede ansvaret for strategier og planer for utvikling av byens fysiske miljø og fagansvaret for kommuneplanens samfunns- og arealdel for byutvikling. 

- Til denne stillingen har vi sett etter en person med høy kompetanse og integritet. Dette er en krevende og spennende posisjon som det er knyttet høye forventinger til og vi er veldig trygge på at Inger Kammerud vil håndtere dette på en svært god måte. 

Ringerike står overfor flere store og spennende oppgaver knyttet til vekst og utvikling. Vi går inn i en periode med svært høy aktivitet på plansiden i forbindelse med Ringeriksbanen og ny E16. Arbeidet med områdereguleringen for Hønefoss er startet opp og en lang rekke private planinitiativ skal gjennomføres. Dette vil være med på å prege og forme byen, kommunen og innbyggerne i generasjoner fremover. 

Den nye avdelingen skal forsterke både ledelsen av og fokuset på de overordnede planene og strategiene. Dette arbeidet vil skje i tett dialog med og i gode demokratiske prosesser mot folkevalgte organer, innbyggere og næringslivet. 

Inger Kammerud er i dag valgt inn som representant for Høyre i Ringerike kommunestyre. I tillegg sitter hun som fast medlem av formannskapet. Dette er politiske verv hun vil frasi seg når hun nå går inn i stillingen som byplansjef. 

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som byplansjef. Nå skal jeg sitte på den andre siden av bordet å være pådriver for å få til en god samfunnsutvikling. Med Ringeriksbanen og E16, vil Hønefoss bli motoren for hele Ringeriksregion. Utvikles Hønefoss godt, utvikles også tettstedene i kommunen, sier Inger Kammerud. 

- Byutvikling er komplekst, og det er mange viktige aktører som må spille på lag. God kommunikasjon er helt avgjørende for å lykkes i samarbeidet, i planleggingen og i gjennomføringen for få til ønsket utvikling. Det er bygd opp en stor og kompetent planavdeling i kommunen, og sammen med mine nye medarbeidere ser jeg fram til å stake ut kursen, sier Kammerud. 

- Skal vi lykkes i å bli en attraktiv kommune, må vi sikre de kvalitetene som Hønefoss har, samtidig som vi evner å utvikle nye. Hønefoss er handelsbyen, men netthandelen har endret handelsmønsteret. Det blir derfor viktig å skape liv i byen gjennom flere kultur- og mattilbud som gjør at folk søker til opplevelsene som byen kan tilby. Flere boliger og arbeidsplasser sentralt gir også mer livskraft til byen, sier Kammerud. 

- Jeg brenner for at Hønefoss skal bli en by der bilene ikke har første prioritet. Det er menneskene som bor i, bruker eller besøker byen som skal prioriteres. Derfor er det viktig å få på plass et transportsystem som også gjenspeiler at vi er en sykkelby. Vi sørge for en utvikling av byen som gjør at vi ønsker å bevege oss. Mange vil fortsatt være avhengig av bil, men får vi til løsninger som flere bruer for gående og syklende, vil disse snarveiene bidra til at flere kan velge å la bilen stå, sier Kammerud. 

Inger Kammerud tiltrer stillingen 1. september. 

Publisert
22.05.2018
Sist endret
22.05.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English English



send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk