Gå til innhold Gå til søk

Innskriving i 1. klasse

Alle barn i Ringerike kommune som fyller 6 år i 2018 og barn født i 2011 som har fått utsatt skolestart, skal høsten 2018 begynne på 1. årstrinn. Hvem skal skrives inn ?

For skoleåret 2018-2019 gjelder følgende:

  • Barn som er født i 2012 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2017-2018.
  • Barn som fikk utsatt skolestart høsten 2017 (født i 2011 ).

Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Frist for innskriving er 20. november.

Innmelding gjøres via oppvekstportalen og søknadsskjema er tilgjengelig i perioden 25.oktober - 20. november 2017.

NB! Elever som skives inn på Eikli skole og Kirkeskolen vil overføres til nye Benterud skole i januar 2019.

Dersom foresatte vet at barnet/familien skal flytte før høsten 2018 ber dere om skoleplass (skolebytte) til den aktuelle skolen. Ta i tillegg kontakt med skolen.

Har du ikke mottatt melding om resevert plass? Da kan du fylle ut skjema for skoleinnmelding - last ned skjema her.

Framskutt eller utsatt skolestart
Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01. - 31.03.2017 kan søke om fremskutt skolestart. I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart for barn født i 2011. Søknad sendes til skolen.

Rektor ved den enkelte skole kan gi mer informasjon.

Har du spørsmål ?
Ta kontakt med rektor på den enkelte skole. Kontaktinformasjon finnes bl.a. på den enkelte skoles hjemmeside.

SFO  ( Skolefritidsordningen )
Alle barneskoler i Ringerike har tilbud  om skolefritidsordning for barn på 1. - 4. trinn. Påmelding på eget skjema, søknadsfrist for skoleåret 2017-2018 er 1.april 2018.

Les mer  om SFO her.

Skoleskyss

Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km. Alle elever med lengre skolevei enn 4 km. fra hjem til skole har rett til fri skoleskyss.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette - ingen begrensninger vedrørende veilengden.

Rektor vil kunne orientere om eventuelle unntak/spesielle ordninger.

Les mer om skoleskyss her.

Innskriving til private skoler

For innskriving til Ringerike Steinerskole, Ringerike Montesorriskole og Steinsfjorden Montesorriskole må foresatte ta kontakt direkte med den aktuelle  skolen. Foresatte må også takke nei til kommunal skoleplass. 

Publisert
24.10.2017
Sist endret
25.10.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk