Gå til innhold Gå til søk

Lag og foreninger: husk å søke momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Det er mange som ikke søker, blant annet organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper.

Lotteri- og stiftelsesestilsynet ønsker å nå ut til flere med informasjon  om momskompensasjon, og har bedt oss om å formidle beskjed til lag og foreninger.

Enkeltstående lag eller forening?

Er du med i for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper eller andre frittstående lokale foreninger, kan foreningen søke momskompensasjon dersom den er over minstegrensen på 200 000 kroner i totale driftskostnader og har  minst 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader. 

Søknadsfristen er 1. september 2018.

Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til Lotteritilsynet.  Her finner du også søknadsskjema.
Dersom du lurer på noe, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Medlem av sentral frivilling organsisasjon?

Er ditt lag eller forening underledd (lokallag) under en sentral frivillig organisasjon som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund? Da skal dere  underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet ditt.  

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Publisert
18.06.2018
Sist endret
18.06.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk