Gå til innhold Gå til søk

Mulig vårflom

- Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

Dette gjelder både for store vassdrag som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og for lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Her kan du lese mer om NVEs vårflomanalyse. NVE presiserer at dette ikke er et varsel, men en sannsynlighetsberegning.

Selv om det er uvanlig mye snø i år vil en vår med moderat varme og lite nedbør føre til at vi kan få en ganske normal vårflom. Du kan holde deg oppdatert på værprognoser og værradar, samt oppdateringer og hjelpemidler på varsom.no.

Ringerike kommune følger aktivt med på værutviklingen og den hydrologiske situasjonen, og er i beredskap med tanke på vårflom. Kommunens nettside vil fortløpende bli oppdatert ved endringer som varsler fare for flom. Det vil også være mulig å finne informasjon på ringvirkninger.no og sosiale medier.

Hva kan du gjøre?

  1. Finn ut om du bor i et område med fare for flom og/eller jordskred. Her kan flomsone- og aktsomhetskart for jord- og flomskred på nve.no benyttes.
  2. Følg med på kommunens hjemmeside, NVE eller varsom.no.
  3. Overvannsproblemer i tettbygde strøk kan bli et problem når det blir mildvær. Før mildvær og regn starter er det viktig å sikre at vannet får fri passasje. Du som huseier kan selv gjøre en del tiltak for å begrense faren for flomskader ved å sørge for at alle vannveier og avløpsrør er fri for snø og is, sedimenter, søppel, kvist og løv.  
Publisert
05.04.2018
Sist endret
05.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk