Gå til innhold Gå til søk

Prosjekt «Lekeressurs»

- ungdomskolegutter inn i barnehagen som en ressurs.

Fylkesmannen i Buskerud inviterte høsten 2016 barnehagene i Buskerud til å søke midler til prosjekt "Lekeressurs". Ringerike kommune søkte og fikk tildelt midler. Målet med prosjektet er at flere gutter skal velge å jobbe i barnehage samt generelt bidra til økt likestilling i samfunnet.

Eikli barnehage og Hønefoss barnehage er med i prosjektet med sine mannlige ansatte som veiledere.

Lekeressurs er et tiltak der barnehagen i samarbeid med ungdomsskoler tilbyr arbeid til unge gutter i barnehagen etter skoletid og/eller i ferier. I Ringerike er gutter på 9. trinn ved  Veienmarka, Hov, og Haugsbygd ungdomsskoler invitert til å søke på betalt lekeressursstilling i barnehagen. Det blir «ordinær» ansettelsesprosess med intervjuer og utvelgelse av kandidater. Prosjektet gjennomføres i vinterferien 2017.

Lekeressursen bidrar i barnas aktiviteter på barnas premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter selv. Lekeressursen skal ha veiledning i barnehagen og skal i samråd med veileder bli enig om hvilke aktiviteter de skal bidra til. Veileder skal også bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage. Lekeressursen skal være et tillegg til annet ordinært personell og skal bare brukes i styrte eller frie lekaktiviteter.

Prosjekt "Lekeressurs" ble satt i gang i 2013 og er svært godt mottatt av kommuner, barnehager, barn og foreldre i hele Buskerud. 

Publisert
11.01.2017
Sist endret
10.01.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin
send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune In English    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk