Gå til innhold Gå til søk

Vegarbeider i Norderhovsgate ved Kuben

Statens vegvesen skal, på vegne av Buskerud fylkeskommune, gjøre flere mindre tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved Kuben på fylkesveg 169, Norderhovsgate. Arbeidet starter i begynnelsen av september, og skal være ferdig i slutten av oktober.

Når anleggsarbeidet er ferdig åpnes gata for tovegstrafikk.

Dette skal gjøres

Ved inngangen til Kuben (A på illustrasjonen nedenfor):

  • forlenge det opphøyde området ved inngangen til Kuben med ca. 30 meter. Forlengelsen skjer i retning St. Olavs gate. Området får blandet trafikk, og derfor skal vi markere det for å gjøre det ekstra synlig.
  • merke opp to fotgjengerfelt og gjøre disse mer trafikksikre ved å forsterke belysningen ved feltene. 
  • Langs fortauet ved inngangen til Kuben settes det opp gjerder for å lede gangtrafikken over fotgjenger- feltene 
  • merke opp med taktil merking ved forgjengerfeltene for å bedre fremkommeligheten for blinde og svaksynte 
  • to nye kummer

 I kryssområdet Norderhovsgate - St. Olavs gate (B på illustrasjonen)

  • merke opp to gangfelt, merke disse med taktil merking og forsterke belysningen. Det ene gangfeltet ligger i Norderhovsgate, det andre i St. Olavs gate. I dag ligger det et opphøyd område i krysset Norderhovsgate - St. Olavs gate. Dette skal vi forlenge.

Kong  Rings  gate  (C  på  illustrasjonen)

I Kong Rings gate blir det igjen parkeringsplasser for forflytningshemmede. Gata får også en plass som er forbeholdt taxi.

Kjøring til eiendommene i gata og varelevering til senteret

Under anleggsarbeidene stengea deler av gata. Stengingene blir varslet på forhånd. Det vil alltid være mulig å kjøre til eiendommene i gata, men innkjøringen vil variere etter hvor i gata entreprenøren jobber.

Sikkerhet for gående og syklende i anleggsperioden

Det sette opp gjerder slik at gående og syklende trygt kan passere forbi anleggsområdet. Hovedinngangen til Kuben vil hele tiden være åpen.

Har  du  spørsmål,  ta  kontakt  med Pål Rødby, byggeleder Statens vegvesen
e-post pal.rodby@vegvesen.no, mobil: 901 10 568

Last ned informasjonsskriv fra Statens Vegvesen her.

Norderhovsgate - Kuben - illustrasjon

Publisert
29.08.2017
Sist endret
29.08.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk