Fakta - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fakta

Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen har 30 034 innbyggere  pr. 1.1.2017. Ringerike er en av de største bykommunene i landet med et areal på 1 553 kvadratkilometer.

Ringerike er en av landets største skognæringskommuner. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen i tillegg til industri og handels- og servicevirksomhet. 

Ringerike kommune ble dannet 1964 av Hønefoss, Hole, Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole gjenopprettet som egen kommune.

Offentlige arbeidsplasser
Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, ca. 2 250 ansatte er fordelt på 1 600 årsverk. Ringerike Sykehus er et regionsykehus i Buskerud. Kartverket har hatt sitt hovedsete i kommunen siden slutten av 70-årene. Tinglysingen er etablert i Hvervenkastet næringspark sammen med Statens Kartverk. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Campus Ringerike, ligger i Hønefoss.

Næringsliv
Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg varer og tjenester. Kommunen er fylkets største jord- og skogbrukskommune. Viktige industrigrener er treindustri, betongproduksjon, mekaniske verksteder og kartproduksjon (Kartverket). I tillegg finnes det næringsparker på bl a Hvervenkastet og Eggemoen.

Trafikk-knutepunkt
Hønefoss er trafikk-knutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E-16, Rv. 7 og Rv. 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Bosetningen 
Tyngden av bosetningen i Ringerike ligger i det sentrale lavlandet omkring byen Hønefoss med tettstedene Haugsbygd og Heradsbygda rett utenfor.  Andre tettsteder i kommunen er Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes i Ådal.

Organisasjonsnummer: 940 100 925

Kommunenummer: 0605

Publisert
09.11.2007
Sist endret
23.02.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk