Gå til innhold Gå til søk

Riddergaarden

Riddergaarden er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall, låve, stabbur og utedo. De første bygningene ble bygget rundt midten av 1700-tallet.

Riddergaarden

Fakta om eiendommen

  • Riddergaarden ble bygget av familien Ridder og var deres i eie i mer enn 200 år. Tomten var arvefestet med leierett for ”evig tid”.
  • Riddergaardens våningshus ble fredet 6.juli 1923.
  • 13.januar 1962 ble hele eiendommen gitt som gave til Hønefoss kommune av de sistlevende i familien Ridder ved Riddergaarden.
  • 1.juli 1966 ble vedlikeholds- og driftsanvar for Riddergaarden gitt til Ringerikes museum og 13. februar 1996 sa Ringerikes Museum opp avtalen med kommunen. Siden 1.juni 1996 har kommunen v/kulturtjenesten hatt drifts- og vedlikeholdsansvaret av Riddergaarden.

 

Riddergaardens låve

 I de årene kommunen har hatt ansvaret for Riddergarden er det satset betydelig på vedlikeholdsarbeider. Det er satset spesielt på brannsikring og fornyelse og utvidelse av det elektriske anlegget.

B ygningsmessig vedlikehold skjer i samsvar med plan approbert av vernemyndighetene i Buskerud fylkeskommune. Vernemyndighetene gir bl.a. faglig veiledning.

Riddergården i moderne tid
Det har siden 1997 vært avholdt sommer-konserter og enkeltarrangementer på Riddergaarden. Faste arrangementer er Riddergaardsdag i forbindelse med Hønefoss Kulturfestival og Nisseby i adventstiden.

De senere årene er aktivitetene i sommerhalvåret utvidet til utsalg av kunsthåndverk og gaveartikler, samt en enkel kafé. I galleriet blir det hvert år presentert verker av to kunstnere.

RLåven på Riddergaardenidderslektens historie
Ridderslekten kom trolig fra Holland. Den første vi kjenner til het Christopher Ridder (død 1695). Han var bilthugger (treskjærer) av yrke. Han etablerte seg i Christiania (Oslo) rundt 1750, etter først å ha vært en del år i Göteborg.

Ridder var oldermann for snekkerlauget i Christiania i over 30 år. Han har utsmykket mange kirker på Østandet med sine flotte treskjæringer.

Bilthugger Ridders sønn, som også het Christopher (1674-1711), bosatte seg på Sæta gård på Ringerike. Han giftet seg med Anne Hansdatter og de fikk to sønner, Christopher og Hans.

Hans Ridder var gift 2 ganger. Med sin andre kone Petronelle Pedersdatter, fikk han 5 barn, en av disse var Fredrik Ridder. Fredrik ble født på Heieren i Ringerike i 1756, men døde allerede i 1798. Han giftet seg med Maren Flattum i 1796, og de fikk  sønnen Hans Andreas i 1797. Fredrik var sagfogd ved flere av sagene i Hønefossen.

Fredriks kone, Maren, må ha været et ”drivende kvinnfolk”. Hun drev Riddergaarden inntil sønnen Hans Andreas kunne ta over driften. Hans Andreas ble etter hvert en av de fremste sagfogdene på Ringerike. Han giftet seg med Maren Glatved og de fikk 8 barn, 7 døtre og 1 sønn, Anton.

Anton førte slekten videre da ha giftet seg med Thora og fikk 4 barn: Hans Andreas, Johna Luis, Borghild og Thorolf. Ingen av de fire barna fikk etterkommere, og Antons del av slekten Ridder døde ut med dem.

Familien Ridder eide stedet frem til år 1962. Da ga de stedet til Hønefoss kommune.

 

 

Publisert
12.12.2007
Sist endret
04.05.2016

Kontakt oss

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk