Gå til innhold Gå til søk

Mørkgonga

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen.  Mørkgonga ble dannet ved at smeltemasse fra dypet størknet i overflaten. Denne bergarten er siden erodert bort fordi den var mindre motstandsdyktig enn fjellet rundt.

Her finner du en velutviklet edelløvskog og interessant klippevegetasjon, sjeldne og plantegeografisk interessante arter og et betydelig innslag av barlind.

Mørkgonga naturreservat ble fredet 7. desember 2001 og dekker et areal på ca. 1539 dekar.  Reservatet er delt mellom Hole og Ringerike, men den største delen av reservatet ligger i Ringerike kommune.

Det går flere merkede stier i eller inntil verneområdet. En blåmerket sti går langs hele østsiden av reservatet fra Migartjern i Ringerike til Retthella i Hole kommune.  

Mørkgonga til Gyrihaugen
Innkjøring ved Sundvollen mot Åsa. Setervei/sti fra "Elvikbråtan" (Buss-stopp).

Kløft opp mot Gyrihaugen (683 moh) øst for Steinsfjorden. Fra fjorden mot fjellet går Mørkgånga i et mørkt gjel med loddrette vegger. Sommerstid kan man ta seg fram gjennom kløften ved hjelp av en stålwire. På toppen er utsynet imponerende. Sti går videre opp mot Gyrihaugen, hvor du kan skue utover halve "Kongeriket".

Turen anbefales om sommeren - på andre årstider kan Mørkgånga være vanskelig å forsere.

Publisert
04.01.2008
Sist endret
28.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk