Gå til innhold Gå til søk

Pilegrimsleden

Leden går fra Oslo til Trondheim, via Bærum, Hole/Ringerike og Jevnaker. 

Pilegrimsleden          
  
Merket led for den moderne pilegrim. Ble åpnet til Olsok 1995. Leden går gjennom vakkert kultur- og naturlandskap i Hole/Ringerike mot Norderhov kirke, over Haugsbygd (Haug kirke) frem mot Jevnaker kommune og videre over Hadelandsbygdene. Ruten er en del av leden fra Oslo til Nidaros og følger delvis "Den Bergenske Kongevei"

Mange kulturminner ligger langs leden: Olavskilden, Midtskogsteinen, Benteplassen m/bauta over Kari Hiran og bauta i Tavleskaret/Nordkleiva er begge minnesmerker etter  krigen i 1716, Kroksundbroen (steinbro), merkestein ved Bønsnes middelalderkirke ,Frøyshov gravfelt (24 graver fra eldre jernalder)

Kart med detaljert beskrivelse  - se her.

Brosjyre med kart kan lastes ned her eller fås ved henvendelse til publikumskontorene i Hole og Ringerike kommuner.

Publisert
04.01.2008
Sist endret
10.02.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk