Gå til innhold Gå til søk

Skjema

Digitalt førstevalg

Ringerike kommune har en del elektroniske skjema. Saksgangen tar kortere tid hvis elektroniske skjema benyttes (se nedenfor)

Skal du søke stilling i Ringerike brukes ikke skjema, men du søker elektronisk på ringeriksjobb.no

Søknad om plass i barnehage og SFO gjøres via Oppvekstportalen

Skjemaer til utskrift

I menyen til venstre finnes en rekke skjemaer som kan benyttes. Skjemaene skrives ut og sendes til kommunen pr. post. Noen skjema kan sendes som vedlegg på e-post. NB! Skjema som inneholder personnummer eller sensitiv informasjon må ikke sendes som vedlegg på e-post.

Elektroniske skjema

Ambulerende skjenkebevilling(Politiattest må vedlegges søknad)

Byggesak

Elevplass - Ringerike kulturskole

Fiks gata mi

Kulturmidler - årlig tildeling

Kulturarrangement - tilskudd

Omsetningsoppgave for alkohol

Permisjon fra undervisning i grunnskolen

Redusert betaling i barnehage

Salgsbevilling for alkohol

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Har du spørsmål?

Send melding til Servicetorget, Ringerike bibliotek, skatteoppkreveren eller webredaksjonen.

Fakturaspørsmål? Send melding til avgiftskontoret.

Ønsker du innsyn i dokumenter? Skjema og mer informasjon finnes her

Publisert
07.03.2018
Sist endret
23.05.2018

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk