Gå til innhold Gå til søk

Byggesak

Elektronisk byggesøknad - ByggSøk

  • ByggSøk Bygning (søknadsskjema)
  • ByggSøk bygning er et gratis system for utfylling av byggesøknader på internett, og er et godt alternativ til tradisjonelle papirskjemaer og blanketter.
  • Brukerveiledning til ByggSøk
  • Dersom du er pålogget ByggSøk, er det også mulig å skrive ut alle relevante skjema på papir.
  • Filformater som støttes  er: PDF, .JPG/JPEG eller .DOC (Word).
  • Hvis du scanner inn vedlegg, så blir disse som hovedregel lagret som PDF. Nyere tekstbehandlingsprogram har støtte for å lagre dokumenter som PDF. 
  • Byggblanketter og skjema for innsendelse på papir

Byggblanketter og skjema for innsendelse på papir:

I tillegg har vi lagd noen skjema, spesielt for Ringerike kommune:

Søknad om deling

Skjema

Søknad om dispensasjon

Skjema

Erklæring om avstand

Skjema

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Skjema

Søknad om ferdigattest for tiltak uten ansvarsrett (pbl § 20-4)

Skjema

Søknad om installering av pipe/varmeanlegg

Skjema

 

Ønsker du å få tilsendt papirskjema, kontakt oss på tlf: 32 11 74 00

Publisert
07.09.2009
Sist endret
07.09.2009

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk