Gå til innhold Gå til søk

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette skjemaet brukes ved søknad om
 • Praktisk bistand/hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie/psykiatrisk bistand
 • Fysioterapi og/eller ergoterapi
 • Opphold i institusjon (kortidsopphold, avlastningsopphold)
 • Rehabilitering
 • Trygghetstelefon
 • Dagsenter
 • Matombringing
 • Bofellesskap
 • Omsorgslønn
 • Individuell plan
 • Miljøarbeider
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Last ned søknadsskjema i pdf .

Dette er ikke et elektronisk søknasskjema. Åpne skjemaet, skriv ut og send det pr post til 

Ringerike kommune, Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester, Postboks 123, 3502 Hønefoss

Publisert
05.12.2007
Sist endret
03.11.2016

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk