Gå til innhold Gå til søk

Spesialpedagogiske tjenester, herunder PPT

PPT er kommunens sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn og ungdom som opplever å ha en vanskelig opplæringssituasjon samt voksne som har rett til spesialundervisning etter §4A-2.

PPT er organisert under kommunenes spesialpedagogiske tjenester (SPT). SPT omfatter i tillegg til PPT spesialpedagogisk team for barn i førskolealder og et barne-og ungdosmarbeiderteam som arbeider med spesialpedagogikk i barnehagene.

PPT er sakkyndig instans for vurdering av rett til spesialundervisning etter Barnehageloven § 19 a og Opplæringsloven  § 4A-1, § 4A-2 og § 5-1

PPT er en lovpålagt kommunal tjeneste som arbeider med barn og unges utvikling, trivsel og tilpasning i forhold til hjem, barnehage og skole.
Barn og unge med særskilte behov skal få hjelp fra PPT slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring.

Målgruppen er først og fremst barn og unge i alderen 0-16 år (grunnskolen) og deres foresatte.

PPT skal i tillegg bistå Læringssenteret som er et tilbud til voksne som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet etter §4A-1 og har rett til spesialundervisning etter §4A-2.

PPT's personale har taushetsplikt.

Våre tjenester er gratis.

PPT holder til på rådhuset og er en egen støtteenhet.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
09.09.2016

Kontakt oss

Tlf.: 32 11 79 12

Besøksadresse
Rådhuset
Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse
Ringerike kommune, PPT
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Enhetsleder 
Åge Svarstad
Tlf. 922 25122

Avdelingsleder
Vibeke Langerud
Tlf. 994 26696

Konsulent
Mona O. Myhre
Tlf. 482 69577

Ansatte PPTsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk