Hvem kan søke hjelp? - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Hvem kan søke hjelp?

PPT er hjemlet i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med opplæringsbehov i kommunen.

Barnet/elevens vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold som angår barnets/elevens opplæringssituasjon.

Barnehager og skoler evnt. andre instanser jobber systemarbeid med PPT. Eventuelle henvisninger for førskolebarn/ henvisninger for elever drøftes på forhånd med foresatte og PPT.

* Barn/unge under 15 år henvises i samråd med foresatte/barnehage/skole. Foresatte kan også på eget initiativ henvise til PPT.
* Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Søknadsfrist: Forløpende.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring og er over opplæringspliktig alder kan kontakte Læringssenteret for voksne.

Publisert
29.10.2009
Sist endret
29.02.2016

Kontakt oss

Tlf.: 32 11 79 12

Besøksadresse
Rådhuset
Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse
Ringerike kommune, PPT
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Enhetsleder 
Åge Svarstad
Tlf. 922 25122

Avdelingsleder
Vibeke Langerud
Tlf. 994 26696

Konsulent
Mona O. Myhre
Tlf. 482 69577

Ansatte PPTsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk