Gå til innhold Gå til søk

Hvordan arbeider PPT?

PPT samarbeider med barnehager og skoler for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov.
 
*En tverrfaglig/systemsak vil være der det er behov for å jobbe med systemet rundt ett eller flere barn/elever, og hvor veiledning til personalet vil være en viktig innfallsvinkel. Det vil si at det ikke er det enkelte barn/elev PPT skal kartlegge/observere, men systemet rundt barnet/eleven.

 

*Henvisning:
-Henvisning fylles ut og signeres av foresatte og styrer/rektor, avtalt 
bakgrunnsmateriell/screening sendes inn. 
PPT skal igangsette saken for videre utredning innen 3 måneder etter mottatt 
materiell.

*Utredning:
-Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest
mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger. Kartleggingen kan 
foregå i barnehagen, skolen eller i PPT's lokaler.

*Sakkyndig vurdering:
-PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler   tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag i den videregående skolen samt voksne som har rett til spesialundervisning etter §4A-2.

*Oppfølging:
-PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehagen og lærere i skolen. PPT kan også vurdere eventuell viderehenvisning til andre instanser.   

Publisert
29.10.2009
Sist endret
29.02.2016

Kontakt oss

Tlf.: 32 11 79 12

Besøksadresse
Rådhuset
Osloveien 1, Hønefoss

Postadresse
Ringerike kommune, PPT
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Enhetsleder 
Åge Svarstad
Tlf. 922 25122

Avdelingsleder
Vibeke Langerud
Tlf. 994 26696

Konsulent
Mona O. Myhre
Tlf. 482 69577

Ansatte PPTsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk