Gå til innhold Gå til søk

Barnehager

Alle som har rett til barnehageplass etter loven får barnehageplass i Ringerike kommune.

Søknadsfrist for hovedopptak: 1. mars.

Rett til barnehageplass
Barn som fyller et år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august dersom det er søkt innen fristen 1. mars samme år. Retten gjelder for innbyggere i Ringerike kommune.

Variert barnehagetilbud
I Ringerike er det både kommunale, private barnehager og private familiebarnehager.

Du finner en oversikt over alle barnehagene i venstremenyen.

Nøkkeltall  for barnehagene i Ringerike

På Utdanningsdirektoratetes side Barnehagefakta.no finner du nøkkeltall for barnehagene i Ringerike. Nøkkeltallene viser antall barn per ansatt, andel  barnehager som fyller pedagognormen, ansattes utdanning og leke- og oppholdsareal per barn. Tallene finnes for hele Ringerike kommune og for den enkelte barnehage. Alle tall er fra desember 2016.

Kart over barnehagene
Via Barnehagefakta.no finner du også kart over kommunens barnehager. Du kan søke ved å skrive inn en adresse eller ved å velge fylke/kommune. Du kan også velge om du vil se alle barnehager i kommunen eller sortert ut fra eierform (kommunal /privat) eller type (i Ringerike har vi ordinære barnehager og familebarnehager.)

 

Publisert
06.11.2007
Sist endret
23.05.2018
Opprettet av
Evi Mathilassi Lien

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk