Gå til innhold Gå til søk

Kommunale barnehager

I Ringerike er det 11 kommunale barnehager.
Hjemmesidene til alle de kommunale barnehagene finner du i oversikten til venstre.

Åpningstider
Barnehageåret begynner 15. august og opphører 14 august påfølgende år. Alle de kommunale barnehagene i Ringerike har 9,5 timers åpningstid pr dag fra mandag til og med fredag. Se åpningstider i oversikten over alle barnehager på Ringerike kommunes nettsider.

Feriestengte dager

Påsken: Dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag vil være stengt.

Sommerstengt: Uke 28, 29 og 30.

Jul/nyttårsstengt: Dagene mellom jul og nyttår, d.v.s fra og med 24, til og med 31.12.vil barnehagene være stengt.

Planleggingsdager:
Det er 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Da er barnehagene stengt.
Hvilke dager det er står opplyst i årsplanen til den enkelte barnehage.

Felles planer og felles informasjon for kommunale barnehager: 
Kommunale barnehager har et felles informasjonshefte med praktiske opplysninger.

I heftet " Fra ord til handling"  beskrives de kommunale barnehagenes felles satsingsområder, felles pedagogiske grunnsyn og samarbeidet mellom barnehage og foreldre.

 

Hønefoss Barnehage

Publisert
08.11.2007
Sist endret
19.04.2016

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk