Gå til innhold Gå til søk

Fiolett

Barn og voksne på Fiolett

Fiolett er en avdeling for barn i alder 2-3 år. Det er en avdeling med 19 plasser og 14 barn. Avdelingen har en bemanning på 3 fordelt på en pedagogisk leder og tre assistenter. 

Kontanktbarn

For å skape trygghet for barna, har de voksne en gruppe barn hver som de har spesielt ansvar for å følge opp. Den voksne og kontaktbarna sitter rundt samme bord og spiser. En dag i uka har vi grupper sammen kontaktbarna, da har vi ulike aktiviteter og temaer. Vi blir godt kjent med hvert barn, og vi legger til rette ut i fra hvilke behov hver enkelt har. Det er viktig at barna får utfordringer slik at det stadig er nye ting å lære, samtidig som de skal føle at de mestrer tingene de holder på med.

Turdag

Vi har en turdag i uka hvor vi tar med mat, i tillegg tar vi andre småturer utenfor porten. En dag i uka har vi også aktiviteter i gymsalen. Hver tredje uke er barna med på å lage grønnsakssuppe til alle inneavdelingene.

Leik

Vi legger vekt på at barna skal få god tid til å leike. Mye av leiken er leik hvor barna selv får bestemme hva de vil leike. Men av og til har vi også grupper hvor de voksne legger til rette for en utvalgt leikeaktivitet.  De voksne hjelper barna som trenger det med å komme inne i leiken og å lære dem leikereglene.

Rutiner og hverdagsaktiviteter

Vi har faste rammer og rutiner slik at dagene blir mest mulig forutsigbare. Om morgenen har vi barnemøte, hvor vi teller barna og ser hvem som har kommet/ikke kommet, ser på kalenderen hvem dag og måned det er, og går igjennom hva vi skal gjøre den dagen. Dagene på Fiolett er preget av hverdagsaktiviteter. Vi legger vekt på at barna skal få tid til å delta aktivt i de ulike situasjonene som vi er innom i løpet av dagen. I dette ligger det mye læring. Eksempler på situasjoner er: smøre mat, kle på seg, øve på å gå på do og være med på rydding.

Sang, rim, regler og eventyr

Vi bruker mye sang, rim, regler og eventyr som blir konkretisert med bilder og figurer. Etter jul kommer vi i tillegg til å ha ”Steg for steg” samlinger som er et opplegg for å trene opp den sosiale kompetansen til barna (Hvordan er vi mot hverandre? og Lære og se hvordan andre har det?)

Matteleik

Vi har også fokus på matteleik. D.v.s. at vi arbeider med at barna skal bli kjent med begreper innenfor mattematikk slik som farger, form, tall og antall. Vi bruker spill som øker forståelsen av disse begrepene. I samlingene har vi forskjellige konkretiseringsmaterialer som gjør det lettere for barna å forstå og se sammenhengen mellom de tingene vi arbeider med.

Publisert
11.05.2009
Sist endret
05.08.2016

Kontakt oss

Hallingby barnehage

3525 Hallingby

Tlf: 915 63 645

 Styrer: Nina Tangen Hagen 

 

Mobiltelefon på avdelinger:

Grønn: 98 03 46 98

Fiolett: 94 15 31 71

Blå: 94 15 36 29

Brun: 97 41 15 60send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk