Gå til innhold Gå til søk

Andre samarbeidspartnere

 

 

PPT : pedagogisk-psykologisk tjeneste
PPT skal hjelpe og veilede foreldre og personale med å utvikle gode læringsvilkår for barn som har behov for særlig hjelp. Barnehagen kan be om veiledning foreksempel i forhold til språkutvikling eller barns sosial atferd. Ved behov for ytterligere hjelp kanbarnet henvises til PPT. Barnehagen avtaler alltid med foreldre før vi tar kontakt med PPT i forhold til enkelt barn. Det er PPT som avgjør om barnet får innvilget timer med spesialpedagog.

Spesialpedagog
Spesialpedagogene er knyttet til Spesialpedagogisk team i Ringerike kommune. Spesialpedagoger jobber med barn med særskilte behov som har fått innvilget timer.

Skolen
Skolen og barnehagen utarbeider en felles plan for overgang barnehage-skole med besøksdager, overføringssamtaler og foreldremøter. Vi får låne skolens gymsal og vi besøker skolen på forskjellige tilstelninger som teater, konserter og andre forestillinger som elever lager. Vi kan arrangere felles foreldremøter og juleavslutninger i skolens lokaler.

Helsesøster
Vi samarbeider med helsesøster Trude Hovden Sjøli, hun er å treffe på Hallingby helsestasjon. Vi kan ta kontakt med helsesøster ved spørsmål ang. kosthold, vaksinasjon og generelt angående helse.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten og barnehagen samarbeider både på generelt grunnlag og i oppfølging av enkeltbarn. Målet er at problemer og bekymringer for et barn skal løses på lavest mulig nivå og så tidlig som mulig,  i samarbeid med foreldre.

Fagteam 
2-3 ganger i året har vi fagteam. På fagteamet deltar helsesøster, barnevernstjenesten og barnehagen. Dette er et lavterskeltilbud hvor vi kan vi løfte opp saker, etter godkjenning av foreldre, til tverrfaglig drøfting.

Skoleelever
Vi har elever fra Hønefoss videregående skole på praksis. Også elever fra Hallingby skole kan ha arbeidsuke i barnehagen.

Nav, MENOVA og andre aktører
Vi har i perioder personer utplassert i arbeidspraksis.

Publisert
30.11.2010
Sist endret
05.08.2016

Kontakt oss

Hallingby barnehage

3525 Hallingby

Tlf: 915 63 645

 Styrer: Nina Tangen Hagen 

 

Mobiltelefon på avdelinger:

Grønn: 98 03 46 98

Fiolett: 94 15 31 71

Blå: 94 15 36 29

Brun: 97 41 15 60send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk