Ansvarslæring - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Ansvarslæring

Hvorfor drive med ansvarslæring?

Ansvarslæring er å lære barna å ta ansvar for egne handlinger. Lære dem til å se at det de gjør har konsekvenser, og stå for disse konsekvensene.

Barnehagens pedagogikk (ansvarslæring) bygger på behovsdekking og vi deler året inn i 3 faser; 

Fase 1.Trygghet

Hverdagen preges av lite konflikter. Barna leker gjerne i nærheten av en voksen.

Mål

-Barn og foreldre som er trygge i barnehagen

-Barn som er trygge på seg selv

Personalets rolle

-Personalet tar ansvar og bestemmer for barna gjennom en forutsigbar hverdag

-Tydelige voksne som benevner og bekrefeter barna

-Voksne som bruker situasjoner i barnehagen til å gjøre barna oppmerksomme på hverandre

 Fase 2. Sosiale behvo-sosial ansvarlighet

Hverdagen preges av konflikter. Barna prøver ut sin rolle i gruppa. Barna begynner å hjelpe hverandre og vennskap oppstår.

Mål

-Barna føler seg som en del av gruppa

-Relasjoner som preges av respekt, gjensidighet og av å gi og ta

Personalets rolle

-Benevne og bekrefte barna

-Oppmuntre barna til å hjelpe hverandre

-Lære barna turtaking

-Organisering av barnas valg av aktiviteter

-Hjelpe barna til å finne løsninger, sørge for at avtaler holdes

Fase 3. Selvverdsbehov

Hverdagen preges av barna som samarbeider og er løsningsfokusert. Barna stiller spørsmål og tørr å protestere mot voksne. Barna er kreative og kommer med forslag til aktivieter. Prosjektarbeid er i fokus.

Mål

-Barnas nysgjerrighet og interesser skal få være med å styre dagen

Personalets rolle

-Å lytte og tar barnas iniativ på alvor

-Sette av tid og muligheter til å undre seg, være nysgjerrig samme med barna

-La barna være med å planlegge en del av dagen sin selv

 

Vårt mål i barnehagen blir derfor å skape en utvikling, slik at barna ønsker å ta ansvar for egne handlinger og ut ifra relevante erfaringer bli i stand til å velge fritt på eget verdigrunnlag.

 

 

 

Publisert
30.06.2011
Sist endret
18.02.2016

Kontakt oss

Styrer: Siri Westheim

Tlf. 32 13 29 40

Tlf. 46 41 43 09

Adresse: Toppveien 18, 3514 Hønefoss

Mobiltelefon på avdelingen:

Tlf. Utsikten 99 47 00 62

Tlf. Bosoa 99 46 92 21

Tlf. Snekkerstua 99 46 97 71

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk