Gå til innhold Gå til søk

Barnehagens daglige rutiner.

Velkommen / avskjed:

Målsetting er å gi barna en følelse av å bety noe, føle seg velkommen, knytte kontakt og opprette / opprettholde en god foreldrekontakt. Barn og foreldre skal føle at de blir tatt vare på.
Voksenrolle er å ønske hver enkelt velkommen, si adjø / takke for i dag. Vise engasjement, interesse og hjelpe barna i gang /  introdusere dem for lek. Gi foreldre informasjon og registrere at barnet er kommet og blitt hentet.
Utbytte er at barna og de voksne blir trygge på hverandre. Vite at en er betydningsfull og gi en god start / avslutning på dagen.


Måltid:

Målsetting ved måltidene er at barna skal lære å klare seg selv, hjelpe hverandre (sende, smøre) å bli mette.
Voksenrolle er å hjelpe og oppmuntre om nødvendig, sette grenser  og være modeller for barna.
Utbytte  er å lære barna «bordskikk», ha en god fellesstund, oppleve mestring, vise hensyn til hverandre og la barna hjelpe hverandre.
 

 Samling / Sirkelmøte:

Målsetting i samling og sirkelmøte er konsentrasjonstrening, språktrening, gi impulser og kunnskaper, gjensidighet barn - voksen i samtale og kunne tørre å stå frem og selvverd.
Voksenrolle er å lage kalender, lede samlingen (evt. delta), synge navne - sanger, imøtekomme barnas signaler, spre opplevelser og glede / humor, være forbilde og formidler, oppmuntre / rose, formidle  kunnskaper, holdninger og erfaringer knyttet  til de forskjellige årstidene.
Utbytte for barna er å få oppmerksomhet, føle fellesskap og gruppe -tilhørighet, konsentrasjonstrening, økte ferdigheter i å forstå og benytte talespråket, få impulser til lek og utfoldelse, informasjon, glede, lære å vente på tur, konfliktløsning og lek.

 

 Frilek ute og inne:

Målsetting for barna er læring i lek og sosialt samspill, utvikle fantasi og kreativitet, utvikle konsentrasjon over tid, utvikle seg motorisk, sosialt og psykisk, ta vare på hverandre, vise hensyn og ha det gøy.
Voksenrolle er å observere, gi impulser om nødvendig, konfliktløsning, hjelpe barn inn i lek, være engasjert og «tilstede», fungere som modeller, tilrettelegge og vektlegge lek i fellesskap.
Utbytte er opplevelser, fantasi, sosiale ferdigheter, utvikle empati, lære konfliktløsning og utholdenhet, velge aktiviteter selv, knytte selvstendige vennskapsbånd, gode muligheter for motorisk utfoldelse og frisk luft.

 

Garderobe / Påkledning:

Målsetting er å bli mest mulig selvhjulpen ut fra utviklingstrinn. Å oppmuntre barna.
Voksenrolle er å være til hjelp om nødvendig, tilrettelegge og organisere praktisk.
Utbytte  er å utvikle grunnleggende ferdigheter og videreutvikle disse, selvstendighetstrening og følelse av mestring.


Tradisjonelle merkedager:

Målsetting er å gi forståelse for egen og andres kultur / historie. Markere forskjell på hverdag og fest. Markere bursdager. Henge ut flagg.
Voksenrolle er å presentere og formidle innholdet positivt, være forbilder, tilrettelegge praktisk og skape forventning.
Utbytte er glede og opplevelse, følelse av tilhørighet og egenverd.

 

Turer i nærmiløet:

Målsetting er å bli glad i naturen gjennom å oppleve den, trygghet, kroppsbevissthet, motorisk utvikling, selvstendighetstrening og å bli kjent i nærmiljøet. De 3 avdelingene på huset har en unik mulighet til å samarbeide med uteavdelingen som vektlegger opplevelser og leik i naturen.
Voksenrolle er å tilrettelegge praktisk, passe på og informere foreldre og barn m.m. Planlegge, gjennomføre og evaluere turer.
Utbytte er bla. en god felles opplevelse, fysisk utfoldelse, kompetanse og få nye impulser til lek. 


 
Organisert aktivitet:

Målsetting er å gi barna erfaringer med forskjellige materialer og metoder. Utvikle skaperglede, fantasi og kreativitet. Få trening i forhold til ulike utviklingsområder og ferdigheter.  
Voksenrolle er å velge relevante aktiviteter og ta alle barnas arbeider på alvor. Tilrettelegge, gi impulser, oppmuntre å hjelpe der det er nødvendig. Vektlegge å ha med barna i hele prosessen (planlegge, gjennomføre og evaluere). Prosessen er minst like viktig som produktet.
Utbytte er å utvikle kunnskaper, holdninger,  ferdigheter og få varierte erfaringer. Oppleve gode fellesopplevelser og skaperglede.  

Logo - Tyristrand barnehage
 

Publisert
05.12.2007
Sist endret
25.10.2011

Kontakt oss

Tyristrand barnehage
Kindåsveien 26
3533 Tyristrand

Tlf.  32 14 23 90

Avdelingene

Skauen: 994 69 480

Solstua: 994 68 566

Steinrøysa: 958 99 241

Skogstrolla: 913 335 211
og 995 66 798

Styrer: Lise Haugli Helgesen

 

Åpningstid:

07.15 til 16.45send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk