Gå til innhold Gå til søk

Har du spørsmål om barns utvikling?


Dersom du lurer på utviklingen hos ditt barn om eksempelvis generell utvikling, språkutvikling, sosialt samspill og kontakt, konsentrasjon og adferd kan du ta kontakt med din barnehage, helsestasjon og eller Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT).

Foreldre som er bekymret for barnets utvikling, kan melde opp barnet til PPT.

  • PPT gjør en sakkyndig vurdering av om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp.
  • Enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av barnehageansvarlig i kommunen og sendes foreldrene med kopi til barnehagen og PPT.
  • Spesialpedagogisk team følger opp enkeltvedtak og utarbeider individuell opplæringsplan i samsvar med sakkyndig vurdering og i samarbeid med styrer.

 

Publisert
25.09.2012
Sist endret
07.01.2013

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk