Gå til innhold Gå til søk

Flytting og overflytting

Overflytting til en annen barnehage
Hvert år søker flere om overflytting fra en barnehage til en annen.

Søknader om overflytting behandles fortløpende gjennom hele året.
I hovedopptaket i mars behandles alle overflyttingssøknader sammen med andre søknader.

De private og kommunale barnehagene samarbeider om å gi tilbud ved søknader om overflytting.

Dersom du og barnet ditt skifter bostedsadresse internt i kommunen, beholder barnet sin plass i søkerlisten eller i barnehagen du eventuelt har fått plass i.
Dersom du ønsker plass i en annen barnehage i samme kommune, må du selv sende søknad til kommunen og merke søknadsskjemaet med: «Endring».

Flytting ut av kommunen
Man kan ikke søke om overflytting av en barnehageplass fra en kommune til en annen.
Hvis man flytter ut av en kommune og vil ha barnehageplass på nytt bosted, må det søkes om plass i den nye kommunen på søknadsskjema som registreres og behandles i den nye kommunen.

Dersom du og barnet ditt flytter ut av kommunen, mister barnet plassen i kommunal barnehage og sin plass på søkerlisten for kommunale barnehager.

Flere private barnehager er åpne for barn fra nabokommunene. Dersom du har søkt om plass i privat barnehage og ønsker å beholde plassen i søkerlisten, må du avklare dette med den aktuelle barnehagen før flytting.

 

Publisert
07.01.2013
Sist endret
07.01.2013

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk