Krisehåndtering - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Krisehåndtering

Alvorlige ulykke på skolen/i barnehagen

 1. Yt førstehjelp
 2. Varsle ambulanse 113
  Bli ved den skadde til ambulanse kommer
 3. Sørg for at rektor/styrer får beskjed
 4. Rektor/styrer varsler foreldre.
 5. En voksen tar vare på de elevene/barna som er rundt ulykkestedet.
 6. Ta kontakt med søsken på skolen/i barnehagen
 7. Rektor/styrer samler øyevitner til samtale
 8. Rektor/styrer gir informasjon til ansatte
 9. Politiet skal varsles ved alvorlige hendelser.

10.  Den som følger den skadde, gir informasjon til skole/barnehage så snart som mulig.

11.  Elever/barn samles gruppevis og får komme med spørsmål. Gi korrekte svar.

12.  Rektor/styrer vurderer som kriseteam/virksomhetsleder skal informeres.

13.  Evt. besøk på sykehus (etter avtale med de pårørende).

14.  Journalister henvises til rektor/styrer

15.  Det skrives rapport på hendelsen. Rapporten sendes til nærmeste overordnede og til verneleder. Po

 1. Dersom det er dødsfall

16.1                     Felles minnestund (lystenning, salmesang, korte minnetaler, diktlesing

16.2                     Gi alle elevene tilbud om å være igjen på skolen etter skoletid. Ingen elever bør komme hjem til tomt hus på en slik dag. Direkte impliserte elever bør hentes av pårørende. Hvis andre enn foreldre henter, ringer styrer eller pedleder til foreldrene.

16.3                     Skriftlig informasjon til hjemmene om: - ved rektor/styrer.

 • Hva som har skjedd.
 • Hvilke markering skolen har hatt og skal ha.    
 • Innkalling til foreldremøte etter behov.
 • Gi informasjon/tilbud om hjelp fra fagpersoner/menighet.

Viktige telefonnummer

Ambulanse                             113

Brann- og redningstjenesten 110 (32 12 10 81)

Politi                                       112 (02 800)

Ringerike sykehus                  32 11 60 00

Rådhuset sentralbord            32 11 74 00

Kriseteam                               974 72 230

Kommuneoverlegen              958 99 205

Barnevern/barnevernvakt     32 11 75 03/ 91 11 46 00

Psykososialt omsorgsteam (kriseteam) 32 11 77 89

Giftinformasjonssentralen     22 59 13 00

Mykoteam

konsulenter sopp/innsekter   22 96 56 77

Publisert
07.01.2013
Sist endret
07.01.2013

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk