Gå til innhold Gå til søk

Personopplysninger

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven §19 og §20.

Fødselsnummer og bruk av dette
Fødselsnummeret er et unikt identifiseringsnummer som består av elleve siffer. Nummeret skal dekke det offentliges behov for å skille enkeltmennesker fra hverandre på en sikker måte.

Når kan fødselsnummer brukes?
Fødselsnummeret regnes ikke som en sensitiv opplysning og er ikke taushetsbelagt. Nummeret kan likevel bare brukes når det er saklig behov for det og sikker identifisering ikke kan oppnås på annen måte. Kriteriene fremgår av personopplysningsloven § 12 (lovdata.no).

Særlig bruk av fødselsnummer.
Kommunen må ha barnets fødselsnummer i sitt register. Denne opplysningen er nødvendig for entydig identifisering av barnet.

Datasystemer hvor personopplysninger brukes
Nedenfor finner du informasjon om hvordan Ringerike kommune behandler barns personopplysninger i ulike systemer.

IST Extens – skole- og barnehageadministrativt system

Her vil informasjon om barnets personalia være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Foresattes navn, adresse, telefonnummer
 • Fakturamottaker
 • Barnehagetilhørighet

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

SAMPRO

Ringerike kommune benytter Visma FLYT SamPro som nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP).

Økonomisystem – utfakturering

Visma Enterprise benyttes til utfakturering. Følgende persondata overføres fra IST Extens til kunderegisteret i Visma Enterprise i forbindelse med barnehagefaktura:

 • Betalers fødselsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Barnehage
 • Barnets navn 

ESA

ESA (EDB sak og arkiv) er Ringerike kommunes sak- og arkivsystem. I saker hvor det fattes enkeltvedtak som berører det enkelte barn vil personopplysninger bli lagret her (for eksempel vedtak om spesialundervisning). Den enkelte kan begjære innsyn for å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret. 

Publisert
08.08.2014
Sist endret
08.08.2014

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk