Søke barnehageplass - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Søke barnehageplass

Private og kommunale barnehager har felles hovedopptak i mars med felles søknadsskjema. Søk via Ringerike kommunes oppvekstportal.

Søknadsfrister
1. mars er fristen for å komme i betraktning ved hovedopptaket.
Plassene tildeles i hovedopptaket hver vår, med oppstart i august samme år.
Ved ledig kapasitet i løpet av året tilbys plasser fortløpende utfra ventelisten.

Ved søknad om bytte av barnehage/overflytting må ny søknad registreres. Søknad om bytte av barnehage er bindende. Det betyr at dersom søknad om bytte av barnehage innvilges, blir plassen i nåværende barnehage automatisk sagt opp.

Det gjøres ikke endringer av ønsker og prioriteringer på søknader som er sendt inn i tidsrommet 1.3-1.7 hvert år, d.v.s under hovedopptaket.

Søknadsprosess
Alle søkere med rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i Ringerike, med oppstart fra august. Tilbudsbrev sendes ut fortløpende fra mars måned og til juni. 

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes under punktet "Slik behandles søknaden din".

Hvem kan søke?
Barn  bosatt i Ringerike prioriteres plass fremfor andre søkere, men innbyggere fra andre kommuner kan også søke.

Rett til barnehageplass?
§ 12a i Lov om barnehager med forskrifter sier:

"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få barnehageplass fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Har du barn som fyller ett år innen utgangen av november? Da omfattes du av regjeringens forslag om utvidet rett til plass dersom du søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars. 

 

Publisert
22.01.2009
Sist endret
07.02.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk