Gå til innhold Gå til søk

Rett til barnehageplass

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:

1) Barnet får sitt første ønske oppfylt.

2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt.

3) Barnet får et tilbud om annen barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid  rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

§ 12a i Lov om barnehager med forskrifter sier:
"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få barnehageplass fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."

Har du barn som fyller ett å i september eller oktober? Da omfattes du av regjeringens forslag om utvidet rett til plass dersom du søker innen fristen for hovedopptaket 1. mars. 

Med bosatt menes der barnet har bostedsadresse. Det stilles ikke krav til at barnet må være folkeregistrert i kommunen. Det er tilstrekkelig at barnet er bosatt i kommunen innen august til oppstart i barnehagen.

Publisert
03.03.2009
Sist endret
25.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk