Gå til innhold Gå til søk

Prioritet ved opptak

Ved hovedopptaket koordinerer kommunen tildeling av barnehageplasser.

Opptakskriterier
Alle kommunale barnehager har felles opptakskriterier. Kriteriene gir fortrinnsrett til barnehageplass.

Private barnehager har egne opptakskriterier og vedtekter. Kriterier og vedtekter finnes på nettsidene til den enkelte private barnehage, eller fås ved å kontakte barnehagen.

Prioritet ved opptak etter Lov om barnehager, § 13
Alle barnehager er bundet av de lovbestemte opptakskriteriene. Barn med nedsatt funksjons-evne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, uavhengig av eierform, jf. barnehageloven § 13.

Publisert
08.11.2007
Sist endret
18.01.2013

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk