Gå til innhold Gå til søk

Slik behandles søknaden din

De fleste plasser tildeles i hovedopptaket hver vår, med oppstart i august samme år.

Ved ledig kapasitet i løpet av året, gjennomgår barnehagestyrer eller daglig leder ventelisten og tilbyr plasser fortløpende.

Klagebehandling
Søkere som ikke får tilbud om barnehageplass ved hovedopptaket oppfylt; eventuelt ikke får 1. eller 2. ønske oppfylt, har klagerett innen tre -3-uker- fra mottakelsen av brevet. I klagen må det nevnes den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Finner kommunen at klageren skulle vært tildelt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter Lov om barnehager § 13, er tilbudt plass. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, blir klagen sendt videre til kommunens klageinstans.

 

Saksgang ved hovedopptak

 

Oppgave/aktivitet

Ansvar

Tid

1

Sende barnehagesøknad til Servicetorget

Foresatte

Frist 1. mars for vurdering i hovedopptak, ellers fortløpende

2

Mottak og registrering av søknader

Servicetorget

Fortløpende

3

Utsendelse av foreløpig svar/bekreftelse på mottatt søknad

Servicetorget

Fortløpende, senest 1 uke etter mottatt søknad

4

Felles koordineringsmøte mellom representanter fra barnehagene og kommunen

Ringerike kommune, Oppvekstenheten

Ca uke 11 (hovedopptaket)

5

Tilbudsbrev sendes foresatte

Styrer/daglig leder

Uke 12 – 15 (1. og 2. runde)

6

Svar på tilbud om plass returneres barnehagen

Foresatte

8 dager etter mottatt tilbud

7

Eventuell klage sendes barnehagen

Foresatte

3 uker etter mottatt underretning om vedtaket

8

Utsendelse av brev til søkere på ventelisten

Servicetorget

oktober/november

Publisert
22.01.2009
Sist endret
28.04.2014

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk