Gå til innhold Gå til søk

Å starte ordinær barnehage

 Etablering av barnehage:
Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.

Kommunen oppnådde full barnehagedekning etter regjeringens definisjon ved opptaket i 2009. Det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold.

Etter ny finansieringsordning, som ble innført 1. januar 2011, plikter ikke kommunen å gi tilskudd til drift av barnehageplasser som blir etablert etter denne dato. Det anbefales derfor å ta kontakt med kommunen for en avklaring av dette dersom man vurderer å etablere barnehage

I link under kan du laste ned informasjon fra kommunen om prosedyrer og reglement tilknyttet oppstart av ordinær barnehage, og søknadsskjema som skal sendes til kommunen:

Informasjon om prosedyre ved oppstart av ordinær barnehage.

Søknadsskjema for oppstart av ordinær privat barnehage.

For oppstart av privat ordinær barnehage finnes også opplysninger på nettsiden: www.etablerebarnehage.no

 

 

 

Publisert
03.03.2009
Sist endret
18.09.2012

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk