Tilskudd til private barnehager - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Tilskudd til private barnehager

Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert

Private barnehager/ ikke-kommunale barnehager mottar tilskudd fra kommunen beregnet på antall barn, alder og oppholdstid i den enkelte barnehage.
Beregningen gjøres ut fra satser for barn under og over 3 år.

Rundskriv F-05-11: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager - klikk her.

Kommunestyret vedtok 30.06.2016, sak 110/16, retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  Her finnes saksframlegg og retningslinjer.

Publisert
18.09.2012
Sist endret
28.07.2016

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk