Gå til innhold Gå til søk

Fotograf Wilse 150 år - Utstilling av kopier av bilder tatt på Ringerike

Anders Beer Wilse er kjent som en av Norges fremste fotografer. Han ble berømt i inn- og utland for sine landskapsfotografier, stemningsbilder og portretter. Bildene hans gir oss et uvurderlig innblikk i det norske samfunn på begynnelsen av 1900-tallet.

Anders Beer WilseAnders Beer Wilse (1865-1949) blir regnet som en av Norges viktigste fotografer. I 2015 er det 150 år siden Wilse ble født, og dette feires over hele landet med utstillinger av ulike slag. Vi markerer jubileet med en utstilling av kopier av bilder Wilse har tatt her på Ringerike. 

Wilse vokste opp i Kragerø og studerte ved Teknisk Skole i Horten, der han ble uteksaminert i 1882. Som mange av hans samtidige emigrerte han til USA i 1884. Etterhvert ble han ansatt som landmåler og karttegner ved den amerikanske stats geografiske oppmåling i Seattle. Her fattet han interesse for fotografiet da han i 1897 brukte kamera for å kartlegge de øde fjellene i Montana og Idaho. Han fikk etter hvert oppdrag som portrettfotograf og i 1897 begynte han å fotografere på heltid.

I 1900 reiste han hjem til Norge som en vel etablert og erfaren fotograf. Han åpnet atelier i Oslo. Han ble snart Norges store landskaps- og turistfotograf med en enorm produksjon. Wilse bar sitt 10 kg tunge kamera til topps i fjellområder i øst og vest, fotograferte Lofotfisket mens fembøringen ennå var den vanlige bruksbåt, dokumenterte industriens fremvekst i Norge og portretterte de fleste av tidens store kulturpersonligheter. Sannsynligvis har ingen fotograf verken før eller siden gjennomtrålet hele Norge slik Wilse gjorde det i første halvdel av 1900-tallet. 

Fra byggingen av Bergensbanen

Skjæringen - Fra byggingen av Bergensbanen

På sine turer besøkte Wilse også Ringerike. Bildene vi har plukket ut er hentet herfra. Du kan blant annet se Hønefoss stasjon slik den framsto i 1910, alt tømmeret som ble fraktet nedover Begna i 1909, Søndre torv fra 1903 og Hønefoss kirke fra samme år.

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i ca. 380 album (Wilses bildebyrå), 56 forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), øvrige løse originalpositiver (ca. 20.000) og album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.  

Publisert
09.05.2015
Sist endret
18.01.2016

Kontakt biblioteketsend siden som epost Tips noen om denne siden
                                 
Google
Tilpasset søk