Gå til innhold Gå til søk

Hvordan bli låner?

Hvem kan låne?
Alle har rett til å bruke Ringerike bibliotek. For å få lånekort kreves legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Foresatte til personer under 15 år må skrive under innmeldingsblanket for sine barn. Barn som har fylt 6 år eller begynt på skolen kan få eget lånekort. Å få lånekort første gangen er gratis. Dersom du mister dette koster det kr 20,- å få et nytt.

Hva kan jeg låne?
Du kan låne bøker, lydbøker, CD-plater og film. Deler av bibliotekets samlinger er oppslagslitteratur som ikke kan lånes hjem, men kan benyttes i biblioteket. Biblioteket skaffer også bøker fra andre bibliotek.

Hvor mye kan jeg låne og hvor lenge?
Vanlig lånetid for bøker og andre medier finner du i oversikten under. Lånetiden kan forlenges hvis ikke andre står på venteliste. Du kan selv forlenge lånet i MappaMi eller ringe oss på tlf. 32117500   i åpningstiden mandag - lørdag. Ha lånekortet tilgjengelig.

Lånetider og antall lån

Medietype

Max antall

Hvor lenge?

Bøker Ingen begrensning 4 uker
Lydbøker Ingen begrensning 4 uker
Film Ingen begrensning
1 uke
Musikk Ingen begrensning 4 uker
Språkkurs Ingen begrensning 4 uker

 

Hva forplikter jeg meg til?
Eieren av lånekortet er ansvarlig for det som er lånt på kortet. Det koster ingenting å låne så lenge låneavtalen holdes. Ved for sen innlevering eller tap av lånekort må du betale gebyr.  Hvis man mister eller skader materialet man har lånt, må man erstatte dette. (Se punktet om erstatning.)

Gebyrer
Bibliotekets gebyrsatser vedtas av Kommunestyret, sist
justert 27/12-2014.

For bøker, lydbøker, språkkurs. film  og musikk:
1. varsel :  35,- kr
2. varsel :  100,- kr
3. varsel :  Erstatningskrav

Filmer og hurtiglåns-bøker (1 ukes lånetid) purres med en gang lånefristen overskrides. 

Tap av lånekort:
Det koster kr 20,- å få nytt lånekort.

Erstatninger
Lånt materiale som ikke leveres, er tapt eller skadet, skal erstattes etter bibliotekets satser. Erstatningsberegningen av bøker som ikke er i handel, spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis, vurderes spesielt. Kravene blir forfulgt med inkasso. Adresseforandring og tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Dersom lånereglene ikke overholdes, kan det medføre tap av låneretten.

Publisert
01.09.2017
Sist endret
01.09.2017

Selvbetjening

Kontakt biblioteketsend siden som epost Tips noen om denne siden
                                 
Google
Tilpasset søk