Hva kan jeg søke om selv? - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Hva kan jeg søke om selv?

Noen tiltak krever ansvarlig foretak som kan stå ansvarlig for hele prosessen, herunder søknad til kommunen. Andre mindre tiltak kan du som tiltakshaver stå ansvarlig for selv.

 

Når kan du som tiltakshaver stå ansvarlig for tiltaket selv?

Dette følger av byggesaksforskriften § 3-1. I slike tilfeller kan du som tiltakshaver sende inn søknad uten ansvarsett,jf plan- og bygningsloven § 20-2.

 

Tiltakene som tiltakshaver kan stå for selv;

Antennesystem

Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Bruksendring

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet.

Bygning (mindre frittliggende)

En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Driftsbygning

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000 m² bruksareal (BRA).

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal (BRA).

Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.

Terrasse

En terrasse hvor samlet bebygd areal (BYA) er under 50 m². 

Takterrasse regnes som påbygg og faller derfor utenfor.

Tilbygg (ett enkelt)

Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Påbygg eller underbygg faller ikke inn under § 20-2, f.eks. takoppbygg, takark og takterrasse.

Skilt- og reklameinnretning

Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.


Tiltakshaver er selv ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for å påse at det omsøkte arbeidet er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl), herunder reguleringsbestemmelser. Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.

 

Tiltakshaver kan selv utarbeide og sende inn søknad etter pbl § 20- 2 til kommunen. Tiltakshaver er ansvarlig for at søknaden etter § 20- 2 inneholder de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med regelverket og sende nabovarsel hvor dette er påkrevd.

 

 

Når er det krav om ansvarlig foretak?
Hvilke tiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 følger av byggesaksforskriften § 2-1. I slike tilfeller må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som er ansvarlig for hele prosjektet, herunder søknadsprosessen.

 

Publisert
12.05.2011
Sist endret
04.05.2012

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk