Gå til innhold Gå til søk

Hva skal sendes inn? Steg for steg

Krav til søknad uten ansvarsrett.

Det er bare visse mindre tiltak tiltakshaver (eier) kan stå ansvarlig for selv. Hvilke tiltak dette er fremgår av byggesaksforskriften § 3-1. For tiltak som har et større omfang enn dette, så må du ta kontakt med et profesjonelt selskap som kan stå ansvarlig for tiltaket.

Denne veiledningen forutsetter at tiltaket kommer inn under de tiltak du som tiltakshaver kan stå ansvarlig for selv.

Ved utarbeidelse av dokumentasjon, kan det være nyttig å søke hjelp hos fagkyndige, spesielt ved utarbeidelse av tegninger og beskrivelser. For å få en hurtig behandling er det viktig at det gis fullstendige og korrekte opplysninger. Dersom dokumentasjon ikke er god nok, vil kommunen etterlyse ytterligere dokumentasjon og avvente behandlingen inntil fullstendig dokumentasjon er mottatt.

Krav til dokumentasjon er angitt i byggesaksforskriften § 5-4. De vedleggene som oftest er relevante følger av oversikten nedenfor.

Elektronisk søknad

Ringerike kommune anbefaler at søknad sendes via ByggSøk. Alternativt kan du finne elektroniske blanketter på vår skjemaportal, eller for utskrift her. Se link under selvbetjening. Du kan også få blanketter på Servicetorget.

Hvordan går jeg frem for å søke? Dokumentasjonskrav

 • Bestill naboliste, kart og reguleringsbestemmelser på Servicetorget.
  Gjennom kart og reguleringsbestemmelser får du vite hvilke begrensninger som gjelder på din eiendom, eksempelvis maksimal utnyttelse, byggegrenser, plassering, utforming o.l.
 • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste (se egen veiledning)
 • Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send kommunen:
  • Søknad uten ansvarsrett
  • Gjenpart av nabovarsel
   Leveres eller sendes rekommandert.
  • Eventuelle nabomerknader
  • Eventuelt nabovarslet søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan inntegnet på offentlig kart (bestilles fra Servicetorget, se egen veiledning)
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100. Dersom aktuelt, også tegninger for før og etter som klart viser hva som er endret.
  • Dersom det er relevant; redegjørelse for bl.a. konstruksjonssikkerhet, brannvern, energiøkonomisering, innemiljø, universell utforming, sikkerhet og tekniske installasjoner, jf krav gjennom byggteknisk forskrift.

Saksbehandler kan kreve annen dokumentasjon enn det som er oppgitt her.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
24.11.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk