Gå til innhold Gå til søk

Situasjonsplan/kart

Situasjonskart for en eiendom inneholder opplysninger om eiendommens grenser, høydekoter og gårds- og bruksnummer. Situasjonskartet inneholder også offentlige vann- og avløpsledninger og reguleringssituasjon med byggegrenser, formålsgrenser, frisiktslinjer, senterlinjer i regulert veg. Vanlige målestokker er 1:500 eller 1:1000.

I nesten alle tiltak må det innsendes målsatt situasjonsplan som vedlegges søknaden, jf. byggesaksforskriften § 5-4. Situasjonskartet brukes som grunnlag for utarbeidelse av situasjonsplanen. Det skal ikke benyttes situasjonskart eldre enn 1 år.

Tiltaket må inntegnes, målsettes og avstander til eiendomsgrenser og nærliggende bebyggelse må oppgis. Avkjørsel, parkering og snumulighet på egen eiendom må vises. Avkjørsel må anlegges i henhold til kommunal veinorm.

 

Hvordan hente kart over din eiendom?
Du kan selv ta ut situasjonskartet fra kartportalen. For å skrive ut situasjonskart fra kartportalen gjør du slik:

  1. Velger du først karttype til venstre i bildet, velg ”ledningskart”.
  2. Søk deg frem til din eiendom (gnr/bnr, eller adresse)
  3. Velg fane “Tegnforklaring” og velg den informasjonen du vil ha med i kartet.
  4. Velg deretter fane for “Utskrift”, sett målestokk 1:500 eller 1:1000 og utskriftsformat etter utskriftsmuligheter og behov. Trykk deretter ”Klargjør” og skriv ut.

Kartportalen  - kart.ringerike.kommune.no

Ønsker du hjelp kan du kontakte byggesaksvakten på Servicetorget i Vikenbygget.

Be samtidig om en liste over de naboer du må varsle.

Eksempel på riktig målsatt situasjonsplan:bilde eksempel

Publisert
12.05.2011
Sist endret
24.11.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk