Gå til innhold Gå til søk

Før du bygger:

  • Finn ut hva du har lov til å bygge på eiendommen.
  • Skriv ut et situasjonskart for eiendommen din, og sett deg inn i reguleringsplanen for eiendommen. Situasjonskart og reguleringsplan kan du finne på kommunens nettsider.
  • Du må alltid følge kravene i byggteknisk forskrift og reguleringsplanen for området.
  • Selv om du ikke må sende ut nabovarsel, kan det være smart å informere naboen om byggingen.
  • Pass på at du ikke bygger over vann- og avløpsrør.

Det finnes ulike bestemmelser for hvilke byggetiltak som er tillatt, og dette er forhold som kan få betydning for din byggesak. Du må derfor sjekke om tiltaket er i tråd med gjeldene planbestemmelser. Se på plankartet etter byggegrenser og utnyttingsgrad, les gjennom reguleringsbestemmelsene om det er regler der som begrenser hva du kan bygge, hvordan du skal bygge og hvor mye du kan bygge.

Informasjon om planbestemmelsene finner du på kommunens kartsider. Søk deg fram til din eiendom, velg arealplaner, reguleringsplan eller kommuneplan alt ettersom hva som gjelder for din eiendom.

Dersom tiltaket ikke er i tråd med gjeldene bestemmelser må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen. Les mer om dispensasjon.

Sjekk hvor vann- og avløpsledninger går - her er det minimums avstandskrav. Plassering av vann- og avløpsledninger, kan man finne i kartløsningen vår.

Publisert
01.07.2015
Sist endret
01.07.2015

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk