Gå til innhold Gå til søk

Tegninger

Tegningene skal gi bygningsmyndigheten grunnlag for å vurdere tiltaket. Hvis tegningene er mangelfulle kan det gjøre at saksbehandlingstiden blir lengre.

Tiltaket skal beskrives gjennom innsendte tegningsmateriale. Tegningene skal være i målestokk 1:100 eller 1:50, slik at de er kontrollerbare. For større bygg kan tegningene være i målestokk 1:200. Alle tegninger må målsettes.

Tegningsgrunnlaget skal bestå av: Plan-, fasade- og snittegning, eventuelt terrengprofil.
Ved tilbygg må det fremgå hva som er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse.

Plantegning: tegning for hver etasje i bolig/bygg (en etasjeplan). Her påføres ut- og innvendige mål. Her må også romfunksjon (stue, kjøkken, bad, soverom etc.) oppgis.
Fasadetegning: tegning av boligens/bygningens vegger og takform. En og en side vises for seg sett fra sør, nord, øst og vest, som viser materialvalg, vinduer, dører, rekkverk, takform osv. Terrenget må vises frem til eiendomsgrensen.
Snittegning: tegning av boligen/bygning skåret igjennom vertikalt og sett fra siden, slik at takvinkel, fundamenteringsløsning, romhøyde, gesimshøyde og mønehøyde fremkommer. I de fleste tilfeller vises terrenget også her.
Terrengprofil: profil som viser planlagt terreng i forhold til eksisterende terreng frem til eiendomsgrense.

Felles for tegningene er at de skal:

  • være fagmessig utført
  • tydelig vise eksisterende og nye terrenglinjer
  • være i målestokk, målsettes og kontrollerbare
  • vise arkitektonisk utforming, materialbruk, forhold til nabobebyggelse, landskapstilpasning og vegetasjon
  • inneha tittelfelt der det skal angi gårds- og bruksnummer, adresse, tegningens innhold, målestokk, dato.
Publisert
12.05.2011
Sist endret
24.11.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk