Avkjørsel - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Privat avkjørsel fra offentlig vei

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til Statens vegvesen

 

Kriterier/vilkår

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Se reguleringsplan for området om avkjørsel er regulert eller ikke.

 

Samarbeidspartnere

Statens vegvesen

 

Gjeldende lov - og regelverk

Se primært vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter (hvis området ikke er regulert). Se ellers plan- og bygningsloven.

 

Om søknadsprosessen

 

Veiledning

Kommunen har veiledningsplikt og gir informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

 

Vedlegg

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk