Gå til innhold Gå til søk

Basseng, brønn eller dam

Oppføring av basseng, brønn og dam med tilhørende anlegg omfattes av søknadsplikten.

Søknadsplikten gjelder bare ved permanent plassering. Flyttbare basseng under 15m² er unntatt saksbehandling.

Viktige hensyn ved planlegging av tiltaket er:

  • Grad av utnytting – hvor stort kan du bassenget være
  • Avstand til vei, byggegrense og nabogrense
  • Sikkerhet mot drukning
  • Utforming

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene må du ta kontakt med et privat foretak

Behandling, hva kan du søke om selv?  

Flyttbare basseng under 15m² er unntatt saksbehandling.

Frittstående, midlertidige mindre basseng (flyttbare) som enkelt monteres og tas ned igjen i forbindelse med sommersesongen, omfattes ikke av plan- og bygningsloven. Det samme gjelder badestamper. Avledning av vann skal likevel skje i samsvar med lovens krav om overvannshåndtering, jfr. byggteknisk forskrift (TEK10) § 15-10.

Midlertidige og flyttbare basseng med areal over 15 m²- inntil 1000 m³ - uten installasjon, kan du som tiltakshaver stå ansvarlig for selv. Tiltaket må omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 2.

For andre typer basseng må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Tiltaket må omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

Plassering – hvor kan jeg plassere bassenget?

Hvis det er vist byggegrense/byggelinje på reguleringsplan skal bassenget skal ligge innenfor denne byggelinjen.

For øvrig skal bassenget da i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf. plan- og bygningsloven § 29-4. Plassering nærmere enn 4 meter kan godkjennes ved nabosamtykke, eller ved konkret vurdering av kommunen. Det må bl.a. vurderes om bassenget vil være til sjenanse for nabo.

Krav til sikring og ansvarsforhold

Det er grunneiers ansvar at basseng, brønn eller åpne beholder for væske er tilstrekkelig sikret. Basseng, brønn og åpen beholder for væske skal utformes, utstyres, avskjermes og brukes slik at personer, dyr eller utstyr ikke blir skadet. Det skal legges særlig vekt på å hindre barneulykker. Jf. byggteknisk forskrift (TEK10) § 7- 48

Sjekk alltid om bassenget er søknadspliktig, for å være sikker på at du ikke setter opp et ulovlig basseng.

 

Publisert
22.01.2009
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk